Selasa, 13 Agustus 2013

Kode Remote TV Universal

KODE REMOT TV UNIVERSAL

   
Berikut ini adalah beberapa kode remote universal merk Chunghop  RM133.
    * AIWA : 009, 057, 058
    * AKAI : 033, 053, 056, 079
    * AOLINPIKE : 033, 053, 056, 079
    * ANHUA : 017, 001, 032, 047
    * AOLINPU : 104
    * BENQ : 294
    * BAIHUA : 016, 025, 033, 053, 056, 079
    * BAIHEHUA : 023, 024, 040, 043
    * BAILE : 016, 025, 012, 019, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 042
    * BAOSHENG : 011, 025, 016
    * BAOHOASHI : 033, 053, 056, 079
    * BEIJING : 008, 012, 011, 019, 016, 023, 024, 025, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 040, 043, 050, 053, 056, 026, 079, 091, 039, 042, 051, 021, 122, 126, 233, 265, 298
    * CAILING : 102
    * CAIHONG : 011, 025, 016
    * CAIXING : 023, 024, 040, 043, 073
    * CHANGCHENG : 011, 016, 017, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 001, 012, 019, 027, 026, 028, 029, 030, 031, 042, 079
    * CHENGDU : 011, 025
    * CAHNGFENG : 011, 053, 056, 045, 024, 079, 033
    * CHANGFEI : 011, 016, 025, 042, 123
    * CHANGHAI : 011, 025, 016, 123
    * CHUNLAN : 142, 107, 131
    * CHUNFENG : 016, 025, 033, 053, 056, 079, 124
    * CHUNSUN : 011, 025, 016
    * CONROWA : 000, 006, 007, 008, 010, 016, 025, 033, 053, 055, 056 , 045, 046, 048, 073, 099, 131, 204, 258
    * CHANGHONG : 000, 008, 009, 010, 016, 025, 033, 051, 052, 057, 058, 067, 071, 086, 087, 088, 100, 159, 162, 182, 183, 184, 226, 288, 289, 290, 291, 292, 297, 300


    * CHUANGJIANG : 073, 101
    * DAEWO : 012, 042, 031
    * DETRON : 212
    * DONGJIE : 073, 097, 101
    * DONGDA :016, 025
    * DONGHAI : 016, 025
    * DONGLING : 077
    * DIGITEC : 214, 150, 147
    * FEILU :011, 016, 025
    * FEIYUE :011, 016, 023, 024, 005, 040, 043
    * FEILANG : 016, 025
    * FEIYAN : 033, 053, 056, 079
    * FULI : 047
    * FURI : 007, 011, 015, 023, 024, 028, 033, 034, 040, 043, 053, 056, 060, 061, 065, 079, 102
    * FUSHITONG : 048
    * GOLDSTAR : 009, 019, 023, 024, 040, 043, 098, 140
    * GANXIN : 011, 017, 023, 024, 027, 040, 041, 043
    * GUANGTAI : 097
    * HUAQIANG : 033, 053, 056, 079, 236
    * HISENSE : 000, 006, 007, 008, 010, 014, 015, 025, 045, 046, 057, 102, 103, 105, 107, 115, 116, 128, 129, 130, 131, 138, 139, 171, 1272, 173, 174, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 224, 225, 233, 265, 266, 269, 270, 271, 273, 274 , 299, 304, 305, 306, 307, 309
    * HAIRER : 103, 105, 112, 118, 119, 175, 178, 185, 186, 187, 188, 201 ,205, 206, 218, 272
    * HITACHI : 007, 015, 014, 027, 000, 006, 008, 010, 048, 179, 228
    * HUAFA : 007, 016, 025
    * HUIJIBAN : 101
    * HUANGHE : 011, 016, 023, 024, 025, 040, 043, 051, 103, 125, 155
    * HUANGHAIMEI : 016, 025
    * HUANGSHAN 011, 016, 023, 024, 025, 032, 033, 014, 043, 053, 056, 079
    * HUANGLONG : 016, 025
    * HUARI : 007, 033, 053, 056, 079
    * HAIYAN : 011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 079
    * HAIHONG : 016, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 077, 103, 268
    * HAILE : 032, 047
    * HUANYU : 011, 015, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079
    * HONGMEI : 003, 011, 016, 018, 023, 024 ,025, 033, 040, 043, 056, 009, 057, 058, 079
    * HONGYAN : 011, 033, 053, 056, 079
    * HUODATEJI : 032, 001, 017, 047
    * INTEL : 213
    * IMPERIALCOWN : 033, 053, 056, 012, 019, 025, 026, 027 , 028, 029, 030, 031, 042, 079
    * JIAN SHENG : 104
    * JUHUA : 011, 023, 024, 033, 040, 043, 053 , 056, 079
    * JINGHAI :  009, 057, 058, 099
    * JINGFENG : 001, 011, 021, 022
    * JINGTA : 016, 023 , 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079
    * JJINGQUE : 011, 025, 016
    * JINGQUE : 032, 033, 053, 056, 079
    * JIAHUA : 017, 047, 001, 032, 033, 101, 149, 207
    * JVC : 089, 161
    * JINLIPU : 038, 057
    * JIALINCAI : 016, 025, 028, 033, 053, 056, 079, 124, 178
    * JINGXIANG : 007, 008, 011, 013, 024, 025, 032, 033, 039, 051, 057, 065, 071, 073, 079, 091, 097, 102, 107, 138, 225, 227
    * KUALIE : 016,. 025, 033, 053, 056, 079
    * KANGHUA : 103
    * KANGWEI : 077, 101, 104
    * KUNLUN : 001, 011, 021, 022, 033, 025, 012, 042, 040, 039
    * KONKA : 011, 017, 029, 032, 054, 067, 069, 071, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 107, 113, 117, 157, 163, 164, 165, 177, 210, 235, 250, 251, 253 252, 254, 255, 256, 257, 301, 302, 303
    * KANGLI : 027, 012, 016, 019, 025, 026, 028, 030, 031, 033, 073, 120, 204, 271, 016, 023, 024, 025, 040, 043, 011, 026, 027, 028, 029, 042, 005
    * KAIGE : 011, 016, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 079
    * KANGHONG : 009, 058, 057
    * KANGYI : 016, 025, 033, 053, 056, 079, 121
    * KONGQUE : 011, 016, 023, 024, 025, 033, 040, 041, 043, 124
    * LONGJIA : 011, 033, 053, 056, 079
    * LIHUA : 011
    * LG : 040, 043, 140, 024, 098, 259, 260, 261
    * MUDAN : 011, 002, 011, 016 , 020, 021, 022, 025, 032, 033, 039, 040, 043, 053, 056, 059, 063, 065, 079, 101, 107, 145, 146, 149, 218, 223
    * MEILE : 011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079
    * MENGMEI : 023, 024, 040, 043
    * MANTIANXING : 114
    * MITSUBISHI : 011, 051
    * NANSHENG : 011, 033, 053, 056, 079
    * NANBAO : 016, 025, 033, 053, 056, 009, 057, 058, 079
    * NIKOA : 009, 057M 058
    * NEC : 006, 011, 016, 004, 025, 033, 053, 056, 024, 079, 158, 166, 167
    * OLING : 101
    * POLYTRON : 151, 152, 214
    * PANDA : 001, 011, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 028, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 051, 062, 073, 079, 089, 091 , 061, 124, 125, 181, 203, 204, 208, 263, 264, 296, 101
    * PANASONIC (NASIONAL) : 020, 001, 002, 014, 015, 021, 022, 059, 069
    * PHILIPS : 013, 023, 024, 039, 040, 043, 141, 2241, 242
    * QINGDAO : 001, 011, 021, 022, 033, 053, 056, 079
    * ROWA : 011, 013, 016, 023, 024, 025, 040, 043, 096, 127, 248, 267, 268
    * RUYI : 011, 015, 023, 024, 040, 043
    * RIHONG : 073
    * RIZHI : 073, 097
    * RISHENG : 097
    * SHENGCAI : 007, 016, 025, 033, 053, 056, 079
    * SHANCHA : 011, 033, 053, 056,079
    * SHANGHAI : 011, 016, 017, 022, 023, 024, 025, 033, 040, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079, 123
    * SHAOFENG : 011, 016, 025, 046, 045, 033
    * SHENGYAN : 011, 025, 016
    * SAIGE : 011, 025, 016
    * SONGBAI : 016, 025
    * SANYUAN : 003, 011, 016, 023, 024, 025, 040, 043
    * SANJIAN : 033, 053, 056, 079
    * SHERWOOD : 016, 025
    * SUMO : 214
    * SHANSHUI : 008
    * SANKEN : 215
    * SEYE : 097
    * SHENGCAI : 007, 016, 025, 033, 053, 056, 079
    * SANLING : 0336, 044
    * SKYWORTH : 011, 0235, 033, 045, 046, 060, 070, 071, 072, 073, 074, 079, 083, 101, 107, 108, 109, 143, 160, 168, 169, 170, 176, 180, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 232, 234, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 308, 310, 311, 312
    * SONY : 041, 049, 005, 094, 106. 148. 237. 238. 239. 240
    * SHUNYUAN : 077, 101, 104
    * SONGRI : 101
    * SHARP : 003, 018, 016, 025, 135, 136, 137
    * SAMSUNG : 008, 011, 016, 021, 024, 025, 033, 0337, 039, 040, 043, 050, 051, 091, 23,      223
    * TOSHIBA : 000, 014, 016, 027, 033, 053, 056, 007, 008 , 015, 028, 030, 089, 090, 091, 079, 159, 285, 286, 287
    * TOBO : 016, 025, 033, 053, 056, 077, 079, 101, 103
    * TAISHAN : 011, 016, 025, 042, 038, 031, 030, 029, 028, 027
    * TIANE : 003, 011, 018
    * TONGGUANG : 033, 053, 056, 079
    * TIANKEBA  : 101
    * WARUMAIA : 031, 012, 042
    * TCL : 051, 053, 058, 071, 073, 082, 083, 084, 085, 110, 111, 144, 156, 199, 209, 216, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 313, 314, 315, 316, 317
    * WEIPAI : 016, 025
    * XIANGYU : 016, 025, 032
    * XUELIAN : 023, 024, 040, 043, 009, 057, 058
    * XINHAI : 016, 0235, 033, 053, 056, 079
    * XIANGYANG : 033, 053, 056, 079
    * XINGFU: 016,
    * XINRISONG : 009, 057, 058, 101
    * XIAHUA : 011, 016, 024, 027, 025, 033, 053, 054 , 055, 056, 060, 098, 080, 095, 079, 073, 209,211, 217, 218, 229,  230, 231, 262, 295
    * XIHU : 011, 023, 024, 038, 040, 043, 053, 079, 098, 131, 204, 219, 220, 221, 222
    * XINXIBAN : 104
    * XINSIDA ; 123
    * XINMENGBAN : 104
    * YOULANAS : 011, 023, 024, 040, 043
    * YOUSIDA : 016, 025, 009, 057, 058
    * YINGGE : 016, 023, 024, 025, 040, 043
    * YUHANG : 016, 025
    * YONGGU : 016, 023, 024, 025, 040, 043
    * YONBAO : 009, 057, 058
    * ZHUHAI : 016, 025, 042
    * 888PAI : 033, 053, 056, 079
    * OTHER BRAND : 036, 044, 057, 073, 077, 0097, 101, 102, 103, 104, 106, 114, 178, 293
BLogs dan Artikel dibawah ini dapat anda lihat juga di http://KomponenElektronika.com

Toko Komponen Elektronika

Toko Komponen Elektronika adalah media berbelanja online untuk kebutuhan Komponen Elektronika anda. tersedia berbagai macam komponen elektronika untuk praktikum, Komponen Elektronika untuk service TV CRT-LCD-LED-Projection-Plasma, DVD, Sony Playstation, Monitor Komputer CRT-LCD-LED-Plasma, Printer, Mesin Fax, Kamera, Handycam, Handphone, Smartphone, Tools dan instrument alat ukur, aneka Komponen Elektronika industri, berbagai macam kabel, converter dan lain sebagainya.

Toko Komponen Elektronika memiliki toko secara fisik yang beralamat di Kandaga Plaza Comp Centre Jl.A.Yani Kav.416 Blok D16 Bandung. dan juga melayani pembelanjaan secara online melalui toko online kami dengan alamat website http://KomponenElektronika.com atau http://KomponenElektronika.co.id.

Berpengalaman dalam bidang Teknik Elektronika dan Computer lebih dari 10 Tahun, kami melakukan pengembangan usaha dalam bidang trading/perdagangan Komponen Elektronika sebagai jawaban dan solusi pemenuhan kebutuhan Komponen Elektronika untuk para praktisi teknik dan hobies, terutama yang berdomisili di wilayah - wilayah yang sulit menjangkau ke lokasi sentra penjualan Komponen Elektronika di pusat Kota besar.

Komitment, menjaga Kepercayaan dan transparansi adalah modal kami dalam membangun hubungan dengan para client loyal kami baik dari kalangan industri, ukm, institusi pendidikan dan perorangan. Tidak hanya pembelanjaan dalam jumlah besar yang kami layani, namun secara eceran pun kami tetap memenuhi kebutuhan Komponen Elektronika anda, selama stock masih tersedia.

Jika Komponen Elektronika yang anda butuhkan tidak atau belum tercantum dalam list product kami, silahkan manfaatkan layanan konsultasi respon cepat dari CS kami via Telpon -SMS-Whatsapp di No. 0856 2425 7039 ,BB Pin. 759C0C7F atau email : orderkomponenelektronika@gmail.com.

Salam Sinergi !!!!

Management KomponenElektronika.com
http://KomponenElektronika.com
http://KomponenElektronika.co.id